Växters helande förmåga

Vi betalar för läkare, terapeuter och nutritionister för att förbättra vår hälsa och höja vårt mentala välbefinnande. Vi arbetar med livscoacher, läser självhjälpsböcker och tittar på klipp på YouTube för att maximera vår produktivitet och låsa upp vår inre kreativitet. Jakten på ett lyckligare, hälsosammare och mer produktivt liv är en oändlig strävan som aldrig tar slut. Oavsett hur många specialister vi träffar, finns det inget magiskt piller som kommer att göra oss friskare eller ökar vår lycka, minskar vår stress och förbättrar våra liv… men hur är det med en växt?

 

 

En teori som håller?

Det finns teorier som tyder på att människor i sig dras till att söka kopplingar mellan människan och naturen. Det är inte så konstigt när man inser att människor har levt i och utvecklats med naturen i nästan sju miljoner år. Först under de senaste tusen har vi migrerat till urbana städer, och eftersom vår art inte är helt anpassad för livet utan natur, har vår “gröna isolering” en drastisk inverkan på vårt välbefinnande. Vi behöver inte åter flytta ut i skogen för att dra fördel av små växter och dess helande kraft. Här är en lista över växters välmående superkrafter som vi bara kan njuta av.

Växter gör människor glada

Har du någonsin tittat på en växt och bara känt dig glad? Du är inte ensam. I en studie utförd av det nya tekniska universitetet i Sydney lade forskare till växter till kontorsmiljön för att se hur deras närvaro påverkade de anställda. De fann att närvaron av växterna minskade ångest med 37%, fientliga känslor med 44% och känslor av depression med 58%. Växterna minskade till och med tröttheten med 38 %!

Växter främjar produktiviteten

Små växter kan också göra oss effektivare. I en liknande studie försökte experter från University of Exeter mäta effekten av växter på prestanda och kognition. När deltagarna hade växter inom sitt omedelbara utrymme blev de mer engagerade och produktiviteten ökade med 15 %.

Växter utnyttjar vår kreativitet

Enligt teorin om ”Attention Restoration”, känner sig människor mer avslappnade och kan bättre koncentrera sig om de nyttjar naturen. För att testa denna hypotes, genomförde forskare från Human Spaces, en global studie av design av arbetsutrymmen med 7 600 arbetare från 16 olika länder. De fann att arbetsmiljöer som innehöll växter genererade upp till 15 % ökning av anställdas välbefinnande samt en 15 % upplevd ökning av kreativiteten.

Växter hjälper oss att leva längre

Det finns så kallade blå zoner runt om i världen där människor vanligtvis lever efter 100 år. Dessa unika, och ofta avlägsna, samhällen har många saker gemensamt, men en röd tråd är deras koppling till naturen och utövandet av trädgårdsarbete. De flesta av oss kommer aldrig att uppleva att bo i en blå zon, men vi kan potentiellt lägga till år till våra liv om vi omger oss med växter. Folk som har trädgårdar har trots allt lägre risk för kroniska sjukdomar och vissa läkare har börjat skriva ut promenader genom naturen som ett komplement till medicin.